پس از آنکه رمز شرکت نفت در حمله به اداره انتشارات شرکت در تهران لو رفت، «دریک» پیام‌های خود را به‌وسیله بی‌سیم رزمناو انگلیسی به لندن می‌فرستاد. او موافق یک اقدام فوری از جانب انگلستان بود و در ۲۸ تیر تقاضا کرد یک ماموریت موقت، ترجیحا در نیروی دریایی به او داده شود تا شخصا بتواند در عملیات نظامی شرکت کند.

- منبع: کتاب «روزهای افتخار، لشکرکشی انگلیس به ایران در سال ۱۳۳۰»، نوشته هوشنگ مهدوی