هدف عمده از تاسیس آن انتقال و توزیع پاکت‌ها و بسته‌های کشورهای عضو در ممالک یکدیگر به بهترین صورت ممکن است. تلاش برای تاسیس این اتحادیه، از سال ۱۸۶۳ آغاز شده بود. با ایجاد این اتحادیه، جهان از نظر امور پستی به‌صورت یک کشور عمل می‌کند.