هنگ‌کنگ که پس از شکست نظامی چین از انگلستان در نخستین «جنگ تریاک»، از دسامبر ۱۸۴۱ به تصرف انگلستان درآمده بود، از ۲۹ اوت ۱۸۴۲ (طبق قرارداد نانکینگ) مستعمره انگلیس شده و از سال ۱۸۹۸، این اشغال نظامی «اجاره ۹۹ ساله» عنوان گرفته بود. جنگ تریاک در پی مخالفت چینیان با ورود تریاک محصول هند توسط انگلیسی‌ها به آن کشور و معتاد شدن مردم چین آغاز شده بود. چین به سبب نداشتن قدرت آتش و ناوگان مجهز در جریان جنگ تریاک شکست خورده بود.