میلسپو تاکید کرد: بی‌نظمی مالیاتی عامل ایجاد مسائل متعدد، بی‌پولی دولت و روشن نبودن وضع اقتصاد ایران بوده است و مطبوعات که به طبقه مورد اعتماد دولت و سیاسیون تعلق دارند، نمی‌کوشند که به حل مسائل وطنشان کمک و از ایجاد مسائل تازه پیشگیری شود و تا اعمال نفوذ و مساله مالیات برطرف نشود و مطبوعات اصلاح نشوند نجات ایران و افتادن در راه پیشرفت امکان‌پذیر نخواهد بود.  میلسپو دو بار زمام امور مالیه ایران را در دست گرفت.  اولین بار در سال ۱۳۰۱ شمسی دولت تصمیم گرفت برای تامین کسری بودجه از آمریکا استقراض کند. طبق مذاکراتی که به عمل آمد شرط استقراض این شد که اداره مالیه مملکت تحت نظارت مستشاران آمریکایی قرار گیرد.

بنابراین در مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو آمریکایی با حقوق ۱۵ هزار دلار در سال استخدام شد. خانه و اثاثیه هم از طرف دولت تهیه ‌شد و برای هشت نفر دستیار آمریکایی که از طرف دکتر میلسپو انتخاب ‌شدند حقوق هفت‌هزار و ۵۰۰ دلار تا ۱۰ هزار دلار تعیین شد. میلسپو بار دیگر در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۲۱ به ریاست کل دارایی انتخاب شد. میلسپو در دی ماه ۱۳۲۱ وارد تهران شد و به‌عنوان رئیس کل دارایی با اختیارات وسیعی امور مالی و اقتصادی کشور را در دست گرفت و خزانه‌داری، حمل‌ونقل، توزیع خواربار و تثبیت قیمت‌ها و حتی تعدیل اجاره‌بها در اختیار او و ۶۰ نفر از همکارانش قرار داده شد. اقدامات وی این بار زیاد مورد توجه مردم قرار نگرفت و کلا در نوبت اول ماموریتش موفق‌تر بود. مجلس زیر فشار افکار عمومی در دی ۱۳۲۳ قانونی مبنی بر سلب اختیارات فوق‌العاده میلسپو گذراند و سپس دولت اقدام به برکناری وی و اخراجش از ایران کرد.

30 (4) میلسپو و جمعی از مقامات آذربایجان