نقش لمبتون در سقوط مصدق

زینر در آن زمان معلم زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد بود و در دوران جنگ به‌عنوان افسر اطلاعاتی بریتانیا در ایران کار کرده بود. او در توطئه‌ها و پنهان‌کاری‌هایی که لازمه امر جاسوس است تجربه داشت و در ایران بسیار کسانی را که به درد این کارها می‌خوردند می‌شناخت و مستقیما از وزیر امور خارجه هربرت موریسن دستور می‌گرفت و هم او بود که پس از ورود به ایران توسط عباس اسکندری با قوام‌السلطنه ارتباط یافت و او را نامزد جانشینی دکتر مصدق کرد. چند هفته بعد از ورود زینر به ایران وودهاوس از مسوولان ارشد سازمان جاسوسی انگلیس (MI۶) نیز به او پیوست. وودهاوس و زینر به همراه گروهی در سفارت انگلیس، دستور صریح از هربرت موریسن وزیر خارجه دولت کارگری انگلستان داشتند که مقدمات سقوط مصدق را فراهم آورند. این دستور بعدها مورد تایید ایدن (وزیر خارجه دولت محافظه‌کار) نیز قرار گرفت‌.

منبع: خواب آشفته نفت نوشته محمدعلی موحد.