اما بعد از مدتی این دستگاه‌ها کارکرد دیگری نیز پیدا کردند و خیلی زود به ماشین قمار بدل شدند. یک روزنامه محلی در آن زمان، تاریخ ابداع دستگاه‌های قمار به‌صورت نوین را سال ۱۸۹۳ ذکر کرده است. یکی از همان دستگاه‌های اولیه، به برندگان به‌جای پول، آبنبات‌های میوه‌ای می‌داد. همین موضوع موجب شد تا علامت گیلاس و شانس به‌دست‌آوردن سه گیلاس با هم، به نشانه شانس و نمادِ دستگاه‌های قمار بدل شود.

به نقل از مقاله مروری بر کتاب «به‌دام‌انداختن صیدها: اقتصاد فریبکاری و تقلب» نوشته جورج آکرلوف و رابرت شیلر، ترجمه محمدحسین کازرون.