- بازار در مرکز شهر

- محله مسکونی حصار واقع در غرب بازار.

- محله مسکونی قلعه واقع در شرق بازار.

- عمارت‌های دیوانی شامل برج شیشه، منزل سپهدار اعظم، عمارت نظمیه و ..

نقشه سلطان‌آباد (اراک قدیم) که آخرین نمونه شهرسازی ایرانی، اسلامی است، به‌صورت چهار گوش شکل گرفته و در ناحیه شمال‌غربی آن مقر حکومتی (مجموعه ارگ حکومتی) قرار داشته است. از مجموعه عظیم ارگ تا سال ۱۳۴۰ شمسی تنها عمارت نظمیه، خانه سپهدار و برج شیشه باقی بوده است. برج شیشه، از سه طبقه جدا از هم تشکیل شده بود. دو طبقه بالای برج دارای تزئینات کاشی کاری و آجری بوده‌است. کف برج به‌صورت بیضی شکل بوده که قطر بزرگ آن ۱۲ متر و قطر کوچک آن ۸ متر بوده‌است.

منبع: انجمن مفاخر ایران