اولین بار در سال ۱۹۱۶ جوزف اشتراوس این ایده را مطرح کرد که می‌توان با هزینه‌ای در حدود ۳۰ میلیون دلار پل معلقی ساخت و در سال ۱۹۲۱ طرح نهایی خود را برای گرفتن تاییدیه به شهروندان و مسوولان ارائه کرد. در نوامبر ۱۹۳۰ شش شهرستان از شمال کالیفرنیا از جمله مارین کانتی و سان فرانسیسکو نیز به نفع این طرح رای دادند و سرانجام در ۱۲ نوامبر در ساعت ۳ بعد از ظهر ساخت این پل به تصویب دولت رسید و مردم مارین کانتی با بستن فروشگاه‌ها و تعطیلی کارهای خود این واقعه را جشن گرفتند. ساخت رسمی این پل در تاریخ ۵ ژانویه ۱۹۳۳ آغاز شد و چهار سال و نیم به طول انجامید.

30 (4)