در همین چارچوب در آمریکا و چین نمایشگاه‌هایی به‌صورت مرتب برگزار می‌کنیم، به زودی نیز آثاری از لوور در چین به نمایش درخواهد آمد. معیار دوم نیز بحث مجموعه‌ها و همکاری‌های علمی در حوزه موزه‌ای است، یکی از عملکردهای اساسی ما همکاری با کشورهایی است که آثار موجود در لوور از آن کشورها آمده‌اند. در همین راستا برنامه‌هایی برای برگزاری نمایشگاه در مصر، تونس، الجزایر و یونان را در دست داریم. در بخش مجموعه‌های اروپای مدرن نیز با کشورهایی مثل هلند و انگلستان برای برگزاری نمایشگاه همکاری می‌کنیم.

- به نقل از سخنرانی ژان لوک مارتینز، رئیس موزه لوور