نخستین موزه در قاره آسیا، موزه آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است و اولین موزه ایران در سال ۱۲۹۵ ه. ش به نام موزه ملی ایران پایه‌گذاری و افتتاح شده است. سال ۱۷۴۶م. را در تاریخ تحول و تکامل موزه‌ها، باید نقطه عطفی به‌شمار آورد؛ چراکه در این سال نویسنده فرانسوی «لاخون دوسن ین»  عقاید و اندیشه‌های نوینی را در مورد موزه عنوان کرد که موجب تحرک و تسریع در بنیان‌گذاری موزه‌ها شد. چهار سال پس از آن به سال ۱۷۵۰ م. اولین موزه واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ بر پا شد.