هنگامی که وزیر خارجه وقت بریتانیا از سر مارک سایکس، دیپلمات و جاسوس بریتانیایی پرسید که در مذاکره و توافق با فرانسوی‌ها خواهان چگونه مرزبندی‌ای در منطقه است، سایکس پاسخ داد: قصدم این است که خطی مستقیم از «الف» عکا تا «ک» کرکوک بکشم.

- منبع: اسناد وزارت خارجه بریتانیا