یکی از ایرادهایی که پیکان در اول کار با آن مواجه شد جوش آوردن این خودرو در شهرهای دارای آب و هوای گرم از جمله تهران بود که پس از طی مسافتی یا ماندن در ترافیک، با آن مواجه می‌شد و دلیل آن هم چیزی نبود جز طراحی رادیاتور آن مطابق با آب و هوای کشور انگلستان. این مشکل باهوش و ذکاوت مکانیک‌ها و قطعه‌سازان داخلی با طراحی و ساخت رادیاتورهای چهارلول (رانندگان قدیمی پیکان آن را به خوبی می‌شناسند) و جایگزینی آن با رادیاتورهای سه‌لول به سرعت برطرف شد. یکی دیگر از مشکلات این خودرو تنظیم کاربراتور آن با آب و هوای شهرهای مختلف بود. به‌عنوان مثال اگر این خودرو از تهران به شمال کشور می‌رفت کاربراتور آن دچار اختلال می‌شد و خوب کار نمی‌کرد و باید آن را دوباره تنظیم می‌کردند که با تعویض این نوع کاربراتورها - که به آنها شیری می‌گفتند- با کاربراتورهای اتوماتیک، این نقص هم برطرف شد.

- به نقل از مقاله به قلم علیرضا مجیدی