هنگامی که از ایران مراجعت کردم و برای تسلیم گزارش خود به کاخ سفید رفتم، احساس کردم وزیر ‌خارجه مایل است عملیات دیگری نظیر آنچه انجام شده بود، در برخی از کشورهای خارجی صورت ‌گیرد. من به فاستر دالس گفتم: آقای محترم، به خاطر داشته باش که این اقدام به دنبال یک سلسله ‌بررسی‌های دقیق انجام گرفت و شما نمی‌توانید در نقاط دیگری از جهان، این برنامه را پیاده کنید... من ‌سعی کردم وزیر خارجه را متقاعد سازم که عملیات ایران نمی‌تواند به‌عنوان یک نمونه و مدل، در نقاط ‌دیگر تکرار شود، ولی فاستر دالس نمی‌خواست این نظریه را قبول کند و سعی داشت مرا درگیر «گواتمالا» ‌کند. ‌ دالس برای به کرسی نشاندن حرف خود این طور استدلال می‌کرد: «شما با استفاده از همکاری و حمایت ‌پنهانی گروهی که انتخاب می‌کنید می‌توانید در هر کشوری که بخواهید عمل کنید.» من در پاسخ نظریه او ‌که به عقیده خودم «چرند» و بی‌معنی بود، گفتم: «شما با موفقیت در یک عمل، تصور می‌کنید می‌توانید این ‌برنامه را در هر محلی که دلخواه‌تان باشد، اجرا کنید؟ شما تجزیه و تحلیل دقیق این موضوع که چرا ‌نخستین اقدام ما (در ایران) موفقیت‌آمیز بود را به‌خاطر ندارید. ‌

- به نقل از گفت‌وگوی روزنامه کیهان با کرمیت روزولت،(مامور سیا و عامل کودتا علیه دولت مصدق). ۲۱ و ۲۶ فروردین ۱۳۵۸