«از اول اکتبر موفق شده‌ام درآمد گمرک را به نمایندگان شاهزاده (سالارالدوله) نپردازم، ولی دیروز یکی از آنها نامه‌ای از او به من داد که دستور می‌داد یا عوارض گمرک را به او بسپارم یا جای خود را به یکی از افراد او بدهم تا او عوارض را وصول کند. شاید موفق شوم از پرداختن این مبلغ به سالارالدوله چندروزی طفره بروم؛ ولی واضح است که اگر قوای دولتی به کرمانشاه نیاید، بالاخره مجبور خواهم شد یکی از این دو راه را انتخاب کنم. یا باید درآمد گمرک را به نمایندگان شاهزاده بپردازم یا به خانه خود رفته، کارمندانم را مرخص کنم. به نظرم بهتر است که این پول را به آرامی بپردازم تا اینکه اجازه ندهم آنها سوء‌استفاده‌هایی به عمل آورند... از سوی دیگر نماینده بزرگان محل از من تقاضا کرده‌اند که درآمد گمرک را برای تشکیل یک ارتش ملی در برقراری امنیت به آنها بپردازم.»

- لامبرت مولیتور، مسوول گمرک کرمانشاه  در سال ۱۲۹۱ ه. ش