این ساختمان تا پیش از آنکه برج‌های دوقلو در نیویورک ساخته شوند، بلندترین برج طبقاتی دنیا به‌شمار می‌رفت. در این ساختمان کارگران شبانه‌روزی کار می‌کردند تا رکورد سرعت ساخت ساختمان را بشکنند؛ در بعضی از مواقع تعداد ۳۴۰۰ کارگر به‌طور شبانه‌روزی به کار مشغول بودند. امپایر استیت ۴۴۸ متر ارتفاع دارد که البته آخرین طبقه آن (صد و دومین طبقه) در ارتفاع ۳۹۱ متری واقع شده ‌است. بقیه ارتفاع این ساختمان به آنتن تلویزیونی بالای آن مربوط می‌شود. کل هزینه ساخت امپایر استیت به انضمام زمین آن حدود ۴۱ میلیون دلار (بنا به قیمت سال ۱۹۳۰) بوده ‌است که از این میزان ۲۴ میلیون دلار هزینه‌ای است که خرج سازه ساختمان شده‌است. امپایر استیت از این سال به بعد به مدت ۴۰ سال بلندترین ساختمان طبقاتی جهان و نیویورک بود تا اینکه ساختمان‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی ساخته شدند. پس از ماجرای یازده سپتامبر امپایر استیت دوباره لقب بلندترین ساختمان نیویورک را به خود اختصاص داد.  امپایر استیت سال ۱۹۸۶ از سوی دولت آمریکا به‌عنوان بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی کشور شناخته شد.

30 (4)