بیشتر استادانی که در جریان انقلاب و در ایام انقلاب از کشور رفته‌اند یا از عوامل موثر رژیم شاه بودند یا خودشان را با انقلاب ناسازگار می‌دیدند که خودشان رفتند و در آن فضا البته بسیاری هم از خارج به کشور برگشتند. کاش یک تحقیق دقیق علمی با بررسی پرونده کسانی که رفته‌اند و سرانجام اخراج شده‌اند، انجام می‌شد تا از این کلی‌گویی و فضای تهمت‌زنی به نیروهای انقلابی آن ایام خارج شویم و حقیقت چنان که بوده است، روشن شود. قبلا عرض کردم استادان شایسته‌ای بودند که در فضای قبل از انقلاب در دانشگاه نمی‌توانستند موثر باشند. همان‌ها هم در انقلاب نقش داشتند هم پس از پیروزی انقلاب با تمام توان علمی خود با تاسیس دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در توسعه علمی کشور و گسترش دانشگاه‌ها خدمات بزرگی کردند؛ البته همواره رفتارهای تندروانه موجب رنجش خاطر برخی از استادان شده است، به هر حال در هر انقلابی ‌خطاهایی هست.

- به نقل از گفت‌وگوی ریحانه طباطبایی با نجفقلی حبیبی.