کارخانه پشم‌ریسی جورابچی برادران در سال ۱۳۰۵ در شهر تبریز تاسیس شده و ریسمان‌های تابیده شده از پشم‌های کاکو و خوی و خراسان برای بافت فرش و پارچه از نمره ۵ تا ۱۶ در آن تهیه می‌شد. تمامی ماشین‌آلات کارخانه موتوری و موتور آن با قوه ۶۵ اسب بود و عده کارگران آن در روز ۲۱نفر و میزان محصول این کارخانه با ۸ساعت کار روزانه ۶۰کیلو ریسمان برای پارچه‌بافی بود و اگر برای فرش بود، ۹۰کیلو. به علاوه کارخانه، پشم حلاجی شده را برای نمدمال‌ها تهیه می‌کرد. این کارخانه در سال ۱۳۱۲ کلا سوخت و صاحب آن سال بعد، آن را بازسازی کرد و به‌کار انداخت. سرمایه اولیه کارخانه ۶۰۰هزار ریال و صاحب آن حاجی رضا جورابچی بود.

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.