این مخترع خلاق در سال ۱۸۶۵ به آمریکا عزیمت کرد و در آنجا ماندگار شد. او پس از ثبت اختراع لامپ برقی از سوی ادیسون دادخواستی را تنظیم کرد و خواستار ثبت این اختراع به نام او و اعاده حقوق مالکیت معنوی‌اش شد اما چون دلایل محکمه پسند نداشت دادگاه‌ها دادخواست او را قبول نکردند. گوبل در ۴ دسامبر ۱۸۹۳ درگذشت.