«کلاه اعیان و متمولان از بهترین پوست بخاراست آن هم از قسمت‌های دستچین و منتخب پشت بره. برای مردم با درآمدتر، این کلاه را از پوست زیبای بره‌های محلی و به‌خصوص بره‌های شیراز و قم تهیه می‌کنند به قیمت ۲ تا ۵ تومان. ایرانی‌ها همچنین زیر کلاه «عرقچینی» به سر می‌گذارند که زنان و به‌خصوص زنان اصفهان به نقوش مختلف و با هنرمندی تمام آن را می‌دوزند.»

- پولاک یاکوب ادوارد. ایران و ایرانیان، ترجمه رحیم رضا ملک‌زاده، بی‌جا، بی‌تا.