مسجد و مدرسه سپهسالار که پس از انقلاب اسلامی به مدرسه عالی شهید مطهری تغییر نام داد در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۱۵ به‌شماره ۲۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این بنا با قدمتی ۱۳۰ ساله یکی از آثار مذهبی، علمی و فرهنگی شهر تهران به شمار می‌رود که به لحاظ تزئینات کم نظیر و تناسبات موزون در آن، اثری ارزشمند در معماری ایران محسوب می‌شود و از نظر معماری از مسجد سیداصفهان و مسجد جامع سلطانی سمنان الهام گرفته است. این مدرسه در جریان انقلاب مشروطه و سرکوب مشروطه خواهان به توپ بسته شد با این حال پس از مدتی همچنان به‌عنوان یک نهاد آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. در شهریور ماه ۱۳۱۲ «علی‌اصغر حکمت» وزیر فرهنگ وقت عهده‌دار نیابت تولیت مدرسه سپهسالار شد. او عمارت فرهنگستان را که برای کتابخانه مدرسه و محل سخنرانی‌ها ساخته شده بود، بنا نهاد و دانشکده معقول و منقول و سپس موسسه وعظ و خطابه را در ساختمان فرهنگستان تاسیس کرد. از سال ۱۳۲۴ ش دانشکده معقول و منقول از مدرسه سپهسالار منتزع و قسمت معقول آن به دانشگاه تهران منتقل شد.