ساختمان تخت‌جمشید هنوز تکمیل نشده بود و دربار در گوشه‌ای از آن جای داشت. کوروش کوچک فرمانروای آناتولی و ایونی که خود را شایسته‌تر از برادر می‌دانست که به پادشاهی انتخاب شده بود، در همین سال با سپاهی از جمله ده هزار مرسنر (نظامی اجیر) یونانی عازم جنگ با برادر شد که در کاناکسا (عراق جنوب‌غربی) شکست خورد و جان باخت. گزنفون، مورخ و سردار یونانی که سربازان خود را از این جنگ از راه عراق امروز به وطن بازگردانید کتابی در این زمینه نوشته که عنوان آن را «عقب‌نشینی ده هزارنفری » گذاشته‌اند.  تاریخ تحریر این کتاب مورد اتفاق‌نظر مورخان نیست، اما بدون تردید مطالب آن مبتنی است بر یادداشت‌هایی که گزنفون ضمن بازگشت از جنگ بابل تهیه کرده بود و تالیف نهایی آن مربوط به زمانی است که خاطرات آن هنوز در ذهن نویسنده و هم‌وطنانش تازه بوده است.