«بعد از توافق میان ایران و آمریکا برای اجرای اصل ۴ ترومن، در ابتدا هیچ تشکیلاتی در ایران وجود نداشت. بخش اداری ایران درهم ریخته بود و آمریکایی‌ها کمیسیون مشترک ایران و آمریکا را تشکیل دادند.»

- به نقل از خاطرات هوشنگ انصاری، مدیرعامل اسبق شرکت نفت