در این کنگره که به ریاست بیسمارک صدراعظم آلمان تشکیل شده بود و جلسات آن مدت‌ها طول کشید، نمایندگان ۱۵ کشور اروپایی شرکت داشتند. هدف اصلی از تشکیل این کنفرانس این بود که به آلمان هم سهمی از آفریقا داده شود و تقسیم آفریقا به طریق مسالمت‌آمیز صورت گیرد.