مشکل شاه این بود که تا اواخر سال ۱۳۵۶ اعتقادی به‌وجود مشکل در کشور نداشت و به‌خصوص در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ به حرف مشاوران و دلسوزانش گوش نمی‌کرد. از این جهت به تدریج ضمن اینکه مناسبات ایران و غرب در بهترین شرایط ممکن از هر لحاظی بود، به این باور رسیده بود که دنیا و غرب به او حسادت می‌ورزند و همه معضلات ایران به گردن خارجی‌ها و به‌خصوص بریتانیا است.

- مجید تفرشی، محقق و سندپژوه