ما بررسی و اعلام کردیم که هر مستاجری ۲۰ درصد کمتر از قرارداد اجاره‌نامه‌اش به مالک پرداخت کند. من شخصا در یک جلسه خصوصی برای تخفیف اجاره‌ها پیش آقا رفتم و دلایل خودم را گفتم. آقای خمینی گفت من یک سوال دارم که همه موجرین که آدم‌های متمکنی نیستند و همه آنها ساختمان‌های متعددی در شهر ندارند، ممکن است یک ساختمان دو طبقه داشته باشند و یک طبقه‌اش را برای تامین مخارج زندگی اجاره داده باشند. به حال آنها چه فکری کرده‌اید؟ گفتم که یک ماده قانونی راجع به مالیات نوشته‌ایم و آنها را از مالیات معاف کرده‌ایم. گفت موافقم. به‌طور کلی من از طرف آقا راجع به زمین مخالفتی ندیدم.

- منبع: خاطرات مصطفی کتیرایی، وزیر مسکن دولت موقت