«دولت موقت در سال ۱۳۵۸ به این دلیل در کار بانک‌ها دخالت کرد که احساس می‌کرد این سیستم به سمت بحران پیش می‌رود. همان‌طور که در سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا هم تعارف‌های نظام سرمایه‌داری را کنار گذاشت و در کار بانک‌ها دخالت کرد. ما در سال ۱۳۵۸ گزارش‌هایی درباره وجود بحران در نظام بانکی و نبودن مدیریت‌های لازم داشتیم و احساس کردیم اگر دخالت نکنیم در آینده اتفاقات بسیار بدی رخ می‌دهد که آینده کشور را به سمت و سوی خطرناکی می‌برد.»

به نقل از گفت‌وگویی با علی‌اکبر معین‌فر،

- منبع: مجله تجارت فردا، شماره ۷۴، بهمن ۱۳۹۲