«در جلسه هیات مشترک بانک‌ها یکی از شرکت‌کنندگان پس از خسته شدن از بحث در مورد دستور جلسه می‌گوید: آقای دکتر مولوی (اولین رئیس کل بانک مرکزی پس از انقلاب) ما انقلاب کردیم که این مباحث را کنار بگذاریم و به اصل مطلب بپردازیم. در جواب دکتر مولوی با همان لهجه شیرین آذری می‌گوید: اولا خوب شد یادآوری فرمودید که شما انقلاب کرده‌اید. ثانیا قصه حسین کرد که نیست بحث در ارتباط با مسائل جدی مورد ابتلای نظام بانکی است و اگر ضرورت ایجاب کند ممکن است این بحث ساعت‌ها به طول انجامد و شما خود دانید؛ همین.»

- شاهد جنگ و اقتصاد، محمدرضا قسیمی، انتشارات «دنیای اقتصاد»، ص ۶۰