- مدیرعامل تلویزیون: مراسم استقبال از امام در رادیو و تلویزیون پخش می‌شود

- خبرنگاران خارجی از پاریس وارد تهران شدند

-- حرکت وسایل سنگین نظامی و شایعه کودتا در تهران

- آیت‌الله طالقانی: برادران ارتشی به روی مردم تیغ نگشایید

- دستور تخلیه آمریکایی‌ها از ایران صادر شد

- بیش از ۱۲۰۰ آمریکایی با سه هواپیمای نظامی تهران را به مقصد کشور خود ترک کردند

- برنامه‌های درازمدت دولت بختیار اعلام شد