این کاوشگر ۶۵ ساعت بعد و در دوم فوریه همان سال روی ماه نشست. ماموریت رنجر روی ماه، از سال ۱۹۵۹ آغاز شد اما پس از شکست‌های فراوان در دوره‌های متعدد، بالاخره رنجر ۷ توانست اولین تصویر را از کره ماه در سال ۱۹۶۴ ثبت کند. ۶ دوربین روی  ماه پیمای رنجر ۷  قرار گرفته بود که توانست حدودا ۴۳۰۰ عکس با کیفیت از ماه بگیرد و پیش از برخورد به سطح کره ماه به زمین مخابره کند. اطلاعات به دست آمده از رنجر ۷ به ناسا در ماموریت تاریخی آپولو ۱۱ کمک بسیاری کرد.