۲۸  ژانویه سال ۱۸۵۵ نخستین قطار روی خط راه‌آهن  در طول کانال پاناما به حرکت در آمد. این خط اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام در آمریکای مرکزی وصل می‌کرد. مسافت این خط راه‌آهن  ۷۶ کیلومتر بود و عملیات ساخت آن از سال ۱۸۴۹ آغاز شده بود.