یکی از وظایف دولت یاد دادن به مردم است. فکر و قصد من این است که دولت شروع کند و عملا فواید و چگونگی کار‌ها را به مردم نشان بدهد و بعدا به تدریج هر رشته‌ای را به خود مردم واگذار کند در تشکیل شرکت پنبه و پشم و پوست نیز نیت من این بود که کار را به مردم واگذار کنم. به همین جهت هم سهام آن را در اختیار مردم گذاشتم و اصل بهای سهام را با صدی دوازده سود سالانه توسط بانک کشاورزی در مقابل خریداران تضمین کردم. می‌‌خواستم این رشته‌ها را خود مردم به دست گیرند و تعهدات خارجی دولت را انجام دهند.

- نقل قولی از علی‌اکبر داور، منبع: تاسیس شرکت مرکزی و خاطرات علی وکیلی، اتاق بازرگانی، ۱۳۴۱