در مورد اسلحه هم درست نیست که من از مرحوم تولیت گرفتم و دادم به اینها. اینها اسلحه داشتند. گروه مسلحی که در موتلفه شکل گرفت بعدها تعداد زیادی اسلحه از اینها گرفتند و این نبود که بگوییم اینها همین یک اسلحه را داشتند و از کسی معین گرفتند. فقط وقتی مرحوم عراقی را گرفتند، در تیتر روزنامه‌ها آمد که منصور با اسلحه نواب صفوی کشته شد. چون ایشان از فداییان اسلام بودند شاید از این ناحیه می‌توان فهمید.

- به نقل از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی