در جریان ملی شدن صنعت نفت مسوول خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس بود و در دوران نخست‌وزیری مصدق موفق شد اولین شبکه لوله‌کشی آب در تهران را راه‌اندازی کند. با وقوع کودتای ۲۸ مرداد، بازرگان از جمله چهره‌هایی بود که برای بقای جریان جبهه ملی تلاش کرد. مشارکت در تاسیس نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی دوم از جمله آن اقدامات بود. در نهایت به سبب اختلافات پدید آمده در جبهه ملی و با تایید دکتر مصدق بازرگان به همراه گروهی دیگر از اعضای جبهه ملی، نهضت آزادی را راه‌اندازی کردند و از آن پس در جریان مبارزات پیش از انقلاب تا پیروزی آن به فعالیت‌های خود ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب و با تشکیل دولت موقت به فرمان امام، مهدی بازرگان به‌عنوان اولین نخست‌وزیر بعداز انقلاب انتخاب شد. وی ۹ ماه بعد به دنبال تسخیر سفارت آمریکا از سمت خود استعفا داد و از آن پس کمتر توانست در صحنه سیاست فعالیت کند.