«شاه داشت ناله می‌کرد و می‌رفت و پایش کشیده نمی‌شد که برود. دستش از روی دست من که به نرده آویزان شده بودم، رد شد. دستش را گرفته بود به لبه نرده پلکان و خودش را به زور می‌کشید بالا. من هر جور بود دوربینم را میزان کردم و آخرین عکس شاه را در خاک ایران گرفتم.»

- جعفر دانیالی، عکاس