قزاقان مایوسانه می‌جنگیدند تا حیاط را از جمعیت خالی کنند، اما تعدادشان اصلا کافی نبود در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتند و از همان جا شروع به تیراندازی کردند سپس طاق اتاق خواب را سوراخ کردند تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند، یکی از اولین گلوله‌ها گریبایدوف را از پای درآورد.

- منبع: لارنس کلی، کتاب «دیپلماسی و قتل در تهران»