در اثر این زمین لرزه تنها در منطقه آوه‌زانوب۳۰ هزار نفر کشته شدند و بیش از ۶۰ میلیون دلار خسارت به منطقه وارد شد. طی ۳۰۰ سال پیش از آن سه زمین لرزه بزرگ دیگر در همان منطقه رخ داده بود.