به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، «این روزنامه که قدیمی‌ترین نشریه فارسی موجود درآرشیو مطبوعات آستان‌قدس رضوی است، طبق وصیت مرحومه «اشرف‌السلطنه» که همسر «اعتمادالسلطنه»؛ وزیر انطباعات دربار ناصر‌الدین شاه بوده است، به‌دست «حاج سیدحسین نایب‌التولیه عرب» در شعبان ۱۳۳۴ قمری به همراه یکصد و پنجاه جلد کتاب، وقف کتابخانه آستان قدس‌رضوی شده است. در این وقف‌نامه مهر و امضای «مرتضی قلی طباطبایی»؛ متولی وقت آستان‌قدس رضوی و «حسین‌بن سعید حسینی موسوی»؛ نایب‌التولیه آن زمان به چشم می‌خورد. ۳۷ شماره نخست این روزنامه به دو صورت دست‌نویس و چاپ‌سنگی منتشر شده که نسخه دست‌نویس آن به جز آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی در آرشیو دیگری در ایران مشاهده نشده است.

روزنامه وقایع اتفاقیه سومین روزنامه ایرانی، دومین روزنامه فارسی، و اولین روزنامه رسمی کشور است که برای نخستین بار در تاریخ جمعه ۱۸ دی ماه ۱۲۲۹ منتشر شد. این نشریه به‌صورت هفته‌نامه و به تعداد ۴۷۰ شماره به مدت ۵۷ سال انتشار یافت و پس از آن با نام «روزنامه وقایع» و بعد از یک شماره با عنوان «روزنامه دولت علیه ایران» چاپ شده است و نیز این روزنامه، نخستین روزنامه‌ای است که آگهی و اعلان بازرگانی در آن چاپ شده است.