بر اثر این حادثه ۷۸ تن از مسافران هواپیما جان خود را ازدست دادند.  دلیل سقوط این هواپیما که با یک ساعت تاخیر از تهران به مقصد ارومیه پرواز کرده بود، «اوضاع نامساعد جوی و مه شدید، فرسودگی موتور و عدم دید درست خلبان» اعلام شد.