این کبریت‌ها چوب‌های باریکی بودند که سرهای آنها نخست گوگردی شده و سپس در کلرات پتاسیم و گوگرد اکسیژنه آغشته می‌شد و در آخر در محلول اسید سولفوریک فرو برده می‌شد. نخستین کارخانه کبریت‌سازی جهان توسط کامرر آلمانی در سال ۱۸۳۲ میلادی ساخته شد.