وی از سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰ هجری خورشیدی) سفیر آمریکا در تهران بود و طبق گزارش اخیر سازمان سیا، یکی از عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شمار می‌رفت.  هندرسون که در آرکانزاس به دنیا آمده بود و پدرش کشیش بود از آغاز کار کمر به جلوگیری از گسترش کمونیسم و همچنین بسط نفود دولت مسکو بسته بود. او در دهه ۱۹۲۰ در آمریکا کار بررسی میزان همکاری‌های چپ‌های این کشور با شوروی را برعهده داشت، سپس با تبعیدیان و فراریان از شوروی تماس برقرار کرده و آنگاه مامور در کشورهای بالتیک شده بود تا از نزدیک فعالیت‌های شوروی را زیرنظر داشته باشد. پس از برقراری مناسبات سیاسی میان آمریکا و شوروی در دهه ۱۹۳۰، هندرسون در سفارت تازه تاسیس آمریکا در مسکو صاحب مقام شد و سپس به چند کشور اروپای شرقی رفت و در آنجا نیز سمت سفیر آمریکا را برعهده داشت. هندرسون در سال ۱۹۵۷ بازنشسته شد و در سال ۱۹۸۶ در خانه سالمندان در ۹۴ سالگی درگذشت.