در این دوره کالاهای صادره توسط بازرگانان این ناحیه شامل: پنبه، پشم، زیره، خاویار، خشکبار، برنج، چای، پوست انار، ادویه‌جات و کالاهای وارداتی شامل: قند، نفت سفید، قماش، چینی، بلورجات، سماور و برخی ابزارآلات و ماشین‌آلات بوده است. در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی، مبادی ورودی و خروجی کالا از ناحیه گرگان و گنبد را بنادر خواجه‌نفس، بندرگز و بندرترکمن تشکیل داده و بازرگانان این ناحیه مال‌التجاره خود را از طریق بنادر کراسنویارسک (ترکمن‌باشی)، آستاراخان و باکو به کشور روسیه ارسال می‌کردند. پس از مصوبه مهرماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی مبنی بر تاسیس ۳۶ اتاق جدید در شهرهای بزرگ کشور، در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی اتاق تجارت گرگان به‌عنوان پنجمین اتاق تجارت کشور به ریاست حاج محمداسماعیل ابراهیمی در شهر گرگان تشکیل شده است. اعضای هیات نمایندگان اتاق تجارت این دوره ۷ نفر بودند که عکس دسته‌جمعی تاریخی آنها مربوط به سال ۱۳۱۱ در این مجموعه درج شده است. اسامی اعضای هیات نمایندگان این دوره، به ترتیب حضور در عکس و از چپ به راست عبارتند از:

۱. علی‌اکبر یزدی ۲.حاج رجبعلی بابایان ۳. سیدرضا عرفانی

 ۴. حاج محمداسماعیل ابراهیمی (رئیس اتاق تجارت گرگان) ۵. حاج رجبعلی خواجه ۶. حاج شیخ جعفر رضایی ۷. حاج یوسف فرخنده

 ۸. کربلایی شیخ(نفر ایستاده پشت سر هیات کارمند اتاق).