ابودلف می‌نویسد:

«در حلوان آثاری شبیه به بناهای قصر شیرین موجود است. از آنجا به تاق حجام (تاق‌گرا) و آن تاقی سنگی است بر سر راه، واقع در تنگه‌ای میان دو کوه، دارای سقف بلند و شگفت‌آور است. از آنجا به مازورستان که محلی است و ایوان عظیمی دارد و از آنجا به «مرج القلعه» و آن مرغزار وسیعی است که در آن آثار شگفت‌انگیز و قلعه‌ای از زمان عاد وجود دارد. مانند انار حلوان را در هیچ شهری ندیده‌ام...»

- منبع: سفرنامه ابودلف در ایران، با تعلیقات فئودور مینورسکی، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، ص ۵۸