او در سال ۱۳۱۸ که رادیو تهران تاسیس شد، به کار نوازندگی در رادیو پرداخت؛ ضمن اینکه در هنرستان موسیقی مشغول آموزش و پژوهش در زمینه موسیقی بود. برخی از چهره‌های شاخص موسیقی معاصر در ایران از جمله شاگردان صبا بوده‌اند. بعد از مرگ و طبق وصیت او، خانه‌اش از سوی دانشکده هنرهای زیبا در ۲۹ آبان ۱۳۵۳ به موزه تبدیل شد.