براساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سهم بخش ریلی از کل جابه‌جایی بار کشور ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که به دلیل سیاست‌های نادرست در دوره ۹۲-۱۳۸۵ این رقم به ۵/ ۱۰ درصد کاهش یافت. به گفته یک کارشناس حمل‌ونقل برای هر تن بار ترانزیتی عبوری از کشور، درآمد حاصله با احتساب تعرفه تخلیه و بارگیری، تعرفه حق‌دسترسی، درآمد عبور و حمل‌ونقل و ... ‌با فرض ۱۵۰۰ کیلومتر سیر، رقم بالایی است؛ ‌اگر ایران بتواند ۱۰۰میلیون تن از مجموع حمل بار دنیا را جذب کند، ۳۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که از درآمد نفت هم مزیت بیشتری دارد و شیرین‌تر است.