در پی اعلام این طرح از روز بعد تشکیل اجتماعات و ایراد نطق‌ها و انتشار مقالات در نشریات به پشتیبانی از آن آغاز شد. سی ام آذرماه ده‌ها هزارتن در میدان بهارستان اجتماع و فریاد «نفت ما باید ملی گردد» سر دادند. این اجتماعات و حمایت‌ها با وجود مخالفت رزم‌آرا، نخست وزیر وقت با ملی شدن صنعت نفت ادامه یافت و نفت ملی شد. هشتم آذر همان سال دکتر مصدق، حائری‌زاده، مکی، صالح و دکتر شایگان پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت را امضا و به کمیسیون نفت مجلس شورای ملی ارائه داده بودند که به تصویب نرسید و معلق ماند.