هنگامی‌که «فوج لاریجان» شورش کرده بودند، برای ارائه درخواست‌های خود خانه «عزیزالسلطان» (ملیجک دوم) را برای «بست‌نشینی» انتخاب کردند و ملایری‌ها طویله «امین‌السلطان» را و نیز افرادی که در شیراز خود آدم کشته و دزدی کرده بودند در طویله «قوام‌الملک» بست نشستند. در موردی نیز شخصی که به خلاف حق، آب را از مزرعه‌اش قطع کرده بودند. به اصطبل دکتر پولاک پزشک ناصرالدین شاه پناه آورد که پولاک برای احقاق حق وی به رئیس‌الوزراء مراجعه کرد.

منبع: هادی خوش‌افتخار، بست و بست‌نشینی در دوره قاجار، تاریخ‌پژوهی، ۱۳۸۴.