امینی قبلا تحدید مالکیت اراضی مزروعی (روستاها)، تشکیل شوراهای شهر و استان، اصلاح ضوابط اداری ــ استخدامی و تجدید سازمان تشکیلات فرهنگی و آموزش و پرورش را هدف‌های عمده برنامه اصلاحات خود اعلام کرده بود. دکتر امینی در این نطق ضمن مروری بر تجربه‌های ایران در قرون ۱۹ و ۲۰ تاکید کرد که بدون انقلاب ساختاری هیچ اصلاحاتی در ایران شدنی نیست.