در ۵۵۱ میلادی بندر صیدا بخشی از بیزانس بود. تا اینکه زمین‌لرزه هراسناکی بخش بزرگی از شهرهای فنیقیه را ویران‌کرد. عرب‌ها در ۶۳۶ (میلادی) بر این شهر چیره شدند. در ۴ دسامبر ۱۱۱۰ (میلادی) در نخستین جنگ صلیبی صیدا تاراج‌ شد. از آن پس این شهر بخش مهمی از پادشاهی بیت‌المقدس شمرده‌ می‌شد. مغول‌ها در ۱۲۶۰ این شهر را ویران‌ کردند. پس از چندی عثمانی بر این شهر دست ‌یازید تا اینکه پس از جنگ جهانی اول صیدا به‌دست فرانسویان افتاد. در زمان جنگ جهانی دوم انگلیسی‌ها بر این شهر دست‌ یافتند.