در این جلسه «نیرالسلطان» وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه ریاست نمایندگان ایرانی را عهده‌دار بود و روتشتین وزیرمختار دولت روسیه شوروی ریاست نمایندگان روس را بر عهده داشت. پس از آغاز جلسه و یکسری مذاکرات اولیه، اعتبارنامه‌های نمایندگان طرفین قرائت شد ولی از آنجا که، نمایندگان ایران برخلاف نمایندگان روس دارای اختیار تام نبودند، پس از مذاکرات بسیار مقرر شد دولت ایران هم به نمایندگان خود برای مذاکره اختیار تام بدهد و در جلسات بعد ریاست نمایندگان ایرانی را آقای «ناظم‌العلوم» و ریاست نمایندگان روس را موسیو «هپنو» مستشار روس بر عهده بگیرند.