پستخانه مرکزی در سرای امیر قرار داشت که از یادگاری‌های امیرکبیر است و موقعی که مستشاران بلژیکی وارد خدمت در پست ایران شدند، به ساختمان قدیمی‌سازی در خیابان لاله‌زار انتقال یافت.  امیرکبیر در سال ١٢٢٦ شمسی به صرافت تامین امکاناتی برای ایجاد ارتباط مردم ساکن در مناطق مختلف کشور با یکدیگر افتاد. امیرکبیر بعد از سروسامان دادن به وضع پست دولتی درصدد ایجاد سرویس منظم پستی برای استفاده مردم عادی برآمد و برای نخستین بار به ساختمان چاپارخانه‌ها و خطوط منظم پستی همت گماشت و طولی نکشید که بر اثر مساعی و جدیت او، بین شهرهای مهم کشور ارتباط برقرار شد.  در سال ١٢٥٩ شمسی، به توصیه کارشناسان اتریشی وزارت پست تاسیس شد و میرزا علی‌خان منشی (امین‌الدوله) به سمت نخست‌وزیر پست کشور منصوب و مشغول کار شد.

در زمان فتحعلی‌شاه، سفارتخانه‌های انگلیس، فرانسه، روسیه و عثمانی به علت اینکه در ایران اداره و موسسه‌ای برای انجام امور پستی وجود نداشت برای خود پست اختصاصی دایر کردند. در سال ١٣٠٧ شمسی، قاسم‌خان صوراسرافیل ماموریت یافت تا اقدامات لازم را برای ایجاد ساختمانی برای پست‌خانه تهران انجام دهد.  مطالعه برای احداث چنین ساختمانی از همان سال آغاز و سرانجام شش سال بعد ساختمان پست تهران در خیابان مریضخانه (محل فعلی اداره پست) افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و به‌دنبال تغییراتی که در آن به وجود آمد هم‌اکنون نیز پابرجا است.

منبع: محمدرضا حسن‌بیگی، تهران قدیم، نشر منصوری، ۱۳۷۷.